Spiraltransportörer

Vi har många års erfarenhet som tillverkare av axellösa transportspiraler (skruvtransportör) och dess unika konstruktion. Tack vare vår erfarenhet och kontinuerliga utveckling och egen tillverkning kan vi erbjuda transportspiraler för de mest skiftande användningsområden. Spiraltransportören ser till att man får en effektiv och snygg installation som minimerar spill och luktspridning. Spiraltransportörer utan läckage förbättrar arbetsmiljön avsevärt och gör ingen inverkan på omgivningen. En spiraltransportör klarar materialflöden från 0 till 90 graders vinkel. Spiraltransportörer kan användas i många olika applikationer i reningsverk, sågverk, pappersbruk, värmeverk mm.

Vid applikationer där påfrestningarna på spiraltransportören är extra stora eller om stigningen är brant förstärker/breddar vi spiralen. Det kan kan vi göra på två olika sätt antingen genom att sätta i flyglar i spiralen eller att vi använder oss av två spiraler som vi svetsar ihop.

Läs mer om Spiraltransportör och Spiraltransportör Teknisk Information rev 2