Spiralsikt

En spiralsikt separerar plastfragment från organiskt substrat. Spiralsikten matas från en kvarn som river sönder påsen i större fragment och mosar innehållet. Den axellösa spiralen lyfter och trycker plast och annat oönskat material framåt medan organiskt material faller ned genom sikthålen. Den roterande spiralen gör att siktplåtarna är självrengörande och sikthålen tätas inte igen. Spiralsikten är byggd av segment av siktplåtar där hålen och den totala siktningsarean är dimensionerade för att ge en optimal balans mellan godkänt siktat material och reject. För att uppnå en god arbetsmiljö är siktspiralen inkapslad och tät för att minska spill och läckage.

Läs mer om Spiralsikt