Sandavskiljare

Sandavskiljaren använder gravitationsprincipen för att separera tyngre partiklar ur vätskeblandningar av flytande karaktär. Inom avfallshantering används sandavskiljaren främst för att "rena" bioslurryn från sand och andra tyngre partiklar. Sandavskiljaren används även inom pappersindustrin, vattenreningsverk, hantering av dagvatten mm. För fler användningsområden samt frågor kontakta oss på SpiralTrans.

Läs mer om Sandavskiljare