SpiralTrans AB har utvecklat och patenterat en teknologi för optisk sortering av källsorterat hushållsavfall.

Bagtronic - Sydeme

Bagtronicanläggningarna är installerad hos det interkommunala avfallssällskapet Sydeme som har sin hemvist i Forbach, Frankrike. Sydeme var inställda på att välja en annan teknologi, men tyckte att den optiska sorteringsteknologin från SpiralTrans var så bra att de ändrade sig och Sydeme håller nu på att uppföra sin tredje anläggning baserad på BagTronic® teknologin.

Den första anläggningen, som togs i drift 2008, har en kapacitet på 50 000 ton/år. Anläggning nr två som färdigställdes och togs i drift under hösten 2011 har en kapacitet på 70 000 ton/år och den tredje anläggningen på 40 000 ton/år sates i drift hösten 2013. De tre anläggningarna sorterar tillsammans sopor från mer än 400 000 innevånare.

Läs mer om Bagtronic och Sydeme.