Påsöppnare

SpiralTrans kan erbjuda ett antal olika lösningar när det gäller påsöppning/påsrivning. Påsöppnare används för matavfall från hushåll eller från livsmedelsbutiker. Påsöppnaren/påsrivaren är en viktig del i ett system för avfallshantering främst när det gäller förbehandlingsanläggningar för organiskt avfall.