OrgaSep
OrgaSep är en maskin som utvecklats för att separera matavfall från plast och olika typer av förpackningsmaterial. Maskinen har en mycket effektiv separeringsförmåga, i en process som sker under kontinuerlig drift. Normalt behöver man inte tillsätta några stora mängder vatten i separeringsprocessen. OrgaSep installeras normalt som en maskin i en förbehandlingslinje för produktion av biosubstrat till biogasprocesser. Tack vare den sinnrika konstruktionen separeras det organiska avfallet optimalt från rejectmaterialet.

Läs mer om Orgasep

OrgaSep


Utskrift