Mottagningsfickor

SpiralTrans mottagningsficka används för mottagning, samt vidaretransport av avfall. SpiralTrans har lång erfarenhet av behandling och transport av olika typer av material. Mottagningsfickan anpassas alltid efter kundens behov, mottaget media samt hur materialet avlämnas.

I botten på mottagningsbunkern finns ett skrapgolv eller en botten med parallella, axellösa spiraler. I mottagningsbunkern blandas matavfall från hushåll, butiker, restauranger och andra verksamheter. Avfallet har källsorterats och är normalt förpackat i plastpåsar eller annat emballage. Matavfallet transporteras automatiskt vidare i ett slutet system för behandling och bortsortering av plast, metall, tyger och liknande.

Läs mer om mottagningsfickor Mottagningsficka med skrapgolv ochMottagningsficka med spiralbotten

Mottagningsbunker färgade påsar