Förbehandling av organiskt avfall

Förbehandling av organiskt/matavfall är svårt och komplicerat. Organiskt/matavfall skall utnyttjas optimalt och effektivt separeras i ett biosubstrat och en rejectfraktion. En hög kvalitet på biosubstratet är viktigt för att kunna tillverka så mycket biogas som möjligt.
Vi på SpiralTrans har lång erfarenhet inom området och kan erbjuda systemlösningar med flera egenutvecklade processkomponenter.

Slutprodukter

Vårt förbehandlingssystem ser till att ni får ett biosubstrat för framställning av biogas, fritt från plast och andra störande fraktioner. Både biosubstrat och rejectfraktion håller en hög kvalitet och uppfyller väl de krav som ställs i efterföljande behandlingssteg. Anläggningarna anpassas och trimmas in beroende på kvalitén på matavfallet.

Läs mer om Förbehandlingsanläggning