Blandartank

Blandartanken/mixern är en viktig del i processen för att framställa biosubstrat främst för att undvika att substratet sedimenteras samt att undvika jäsning. Själva blandningen av substratet i sig är också av stor vikt. SpiralTrans blandartank bygger på en att man i tanken har en genomgående axel som är försedd med "paddlar". Axeln roterar vilket medför att "paddlarna" blandar biosubstratet. I tankens botten är en spiraltransportör monterad med den matas biosubstratet ut ur tanken antingen direkt till biogasproduktion eller för vidare transport till en biogasanläggning.

Blandartanken designas, konstrueras och tillverkas beroende på kapacitet och specifikation på biosubstratet allt för att den skall fungera så bra som möjligt.

Läs mer om Blandartank

Blandartank utan lock