Bagtronic® - optisk sortering med minimalt spill

Bagtronic är ett patenterat optiskt sorteringssystem för avfall i olikfärgade påsar. Systemet byggs i moduler och kan på ett enkelt sätt anpassas till befintliga lokaler och de mängder som ska sorteras. Systemet bygger på att avfall källsorteras i olikfärgade påsar. Påsarna läggs i en och samma soptunna, som töms av en "standard" sopbil. Sopbilen transporterar sedan avfallet till Bagtronicanläggningen. I Bagtronic mittuppslag Bagtronicanläggningen separeras de olika fraktionerna med hjälp av optisk sortering in i respektive uppsamlingscontainers. Soppåsarna är nu sorterade efter färg och kan behandlas vidare, varje fraktion för sig.
En stor fördel med Bagtronic optisk sortering är att all hantering sker i ett helt slutet system, vilket minimerar både spill och problem med lukt. Rengörings- och underhållskostnaderna är väldigt små, vilket gör Bagtronic till en bra investering. Anläggningen byggs enligt kundens önskemål. Består av ett antal olika komponenter vilka varierar beroende på kapacitet på anläggning, kundspecifika behov etc.

Läs mer om optisk sortering Bagtronic
Bagtronic-1