Optisk Sortering

med minimalt spill

Spiraler

i hög kvalitet!

Optisk sortering

1
BagTronic Bagtronic är ett patenterat sorteringssystem som med hjälp av optisk sortering sorterar olikfärgade påsar.
Läs mer

OrgaSep

Orga-Sep-1
Matavfalls separering Orgasep är en patenterad maskin som utvecklats för att separera matavfall från plast och olika typer av förpackningsmaterial.
Läs mer

Förbehandling

Mottagningsficka-2
SpiralTrans Förbehandlingsanläggning för organiskt avfall ser till att biogasanläggningen får ett högkvalitativt biosubstrat.
Läs mer